Press

guldhaven
Pressmeddelande 2024-03-15

Vattudalens Fisk AB går in som delägare i Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska öppnar upp för Vattudalens Fisk AB att förvärva 50 procent av aktierna under första kvartalet i 2024.

Guldhaven Pelagiska AB har i över 30 år arbetet med ett hållbart fiske och är i ständig utveckling av verksamheten. Idag sker förädling av råvaror från det egna fisket, lokalt fångad fisk i Norrlandsområdet samt egen uppfödning av fisk. Fiskfabriken är lokaliserad i Kalix och framställer Kalix löjrom, siklöjeprodukter och flera produkter från fiskeriet. Utöver det fileteras och paketeras regnbåge i flertalet utformningar som helsida, tärnad poké, midloin, grytbitar och färs. Samtliga produkter för den svenska marknaden. Guldhaven har självfallet märkningen Från Sverige.

Nyckelorden är kvalitet, smak & hållbarhet. Den röda tråden som löper igenom allting Guldhaven gör är den passion som finns för fiske, förädling och ett hållbart hav och som rotades redan vid grundandet av familjeföretaget 1992.

Vattudalens Fisk AB har i över 16 år arbetat med uppfödning av regnbåge och har under åren varit med och drivit på utveckling och förbättring av branschen i Sverige. Idag har bolagskoncernen Vattudalens Fisk AB 15 aktiva anläggningar från södra Småland till Västerbotten i norr med det totala tillståndet att föda upp runt 8000 ton fisk. Här är hela produktionskedjan inhemsk och med en egen svensk avelsstam så stryks rom till kläckeri och föds upp hela vägen fram till den förädlade produkten.

Ledbudskapet i företaget är Stolta Odlare där visioner och mål ständigt strävar efter att ha en uppfödning av fisk som är den bästa på marknaden, för konsumenten och miljön. Möjligheten till att följa hela uppfödningsledet bidrar till friska och fina fiskar samt en kontinuerlig produktion under hela året.

”Vi ser att intresset och efterfrågan på svensk regnbågslax ständigt ökar. Vi märker även att kunder i större utsträckning önskar svenska och hållbara alternativ vid val av sjömat. I och med detta samarbete kan vi garantera att större volymer av svensk fisk når ut till våra kunder. Vi ser verkligen fram emot att utveckla våra regnbågsprodukter tillsammans med Vattudalens Fisk AB och förse våra kunder med en sådan fantastisk god och fin matfisk som är odlad, förädlad och producerad i Sverige.”
Emma Gabrielsson, VD Guldhaven Pelagiska AB

Delägarskapet främjar en stabilisering av svensk fisk ut på den inhemska marknaden, med Vattudalens Fisk AB:s produktionsvolymer och Guldhaven Pelagiska AB:s konsumentvänliga produkter samt försäljningskanaler kommer ett svensk alternativ vid val av fisk att kunna erbjudas svenska konsumenter. Delägarskapet stärker även de ekonomiska incitamenten att investera i en långsiktig och hållbar utveckling av bland annat odlad svensk fisk ut till den nationella marknaden – grossister, restauranger och butiker.

Det gläder oss att vi äntligen kan få ut mer svensk fisk på den svenska marknaden. Lokalodlad mat ut till den lokala konsumenten är ett av våra långsiktiga mål och strategier som vi arbetar med.
Iivari Valli, VD Vattudalens Fisk AB

 

Vattudalens Fisk AB (org.nr. 556742-7470)Guldhaven Pelagiska AB (org.nr. 556704-1560)
Tel.nr. 073-723 91 38 www.guldhaven.se
E-post: post@vattufisk.se
www.vattufisk.se

Pressmeddelande 2022-09-05

Vattudalens Fisk AB fortsätter förstärka den svenska självförsörjningen

Vattudalens Fisk AB har ingått avtal den 3:e september om förvärv av samtliga aktier i Överumans Fisk AB från Saaremere Kala AS. Transaktionen är planerad att slutföras i slutet av september och är beroende av att vissa villkor uppfylls. Detta innebär att efter slutförandet av transaktionen kommer Överumans Fisk AB att vara ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Om Överumans Fisk

Överumans fisk AB grundades 1995 och är idag ett av de större bolagen i Sverige som ägnar sig åt att föda upp och slakta svensk regnbåge. Verksamheten producerar även rom för konsumtion.

Deras vision är att ligga i framkant och ha ett så väl utvecklat miljöarbete som möjligt. Bolaget lägger också en stor vikt på att deras varor ska vara miljövänliga och närproducerade. Överumans fisk består av fem anläggningar där två är landbaserade och tre sjöbaserade samt ett slakteri där samtliga är belägna i Västerbottens län.

”Efter förvärvet är det Sveriges största fiskodlingsföretag med höga synergier i både yngelproduktion och fodertillverkning. Koncernens ägare besitter stor kompetens om fiskodlingsutrustning, Överumans fisk har en lång erfarenhet och kompetens av utveckling av foder och reducerad miljöpåverkan medan Vattudalens Fisk driver utvecklingen av tekniska lösningar för att minimera utsläpp av näringsämnen. Kombinerar vi båda bolagens kompetenser kan vi skapa den miljövänligaste fiskodlingen i Sverige. Förvärvet kommer även leda till en snabbare utveckling för Överumans Fisk gällande konstruktion samt ny tillväxt och detta kommer att leda till nya arbetstillfällen i Storuman.”
Margus Rebane VD, Överumans Fisk AB

Vattudalens Fisk

Vi gläder oss stort att tillsammans med Överumans Fisk AB kunna fortsätta föda upp svensk fisk samt att bidra till att landets självförsörjningsgrad ökar. Även att vara en del av bevarandet av livet i glesbygden och bidraga till att fler arbetstillfällen skapas samt stannar där ligger oss varmt om hjärtat.

”75% av all fisk som konsumeras i Sverige är importerad, vi får nu en bärkraftig produktion av svensk fisk för den svenska marknaden. Vi är stolta över att få vara del av det – vi är stolta odlare!”
Iivari Valli VD, Vattudalens Fisk AB

Genom ett förvärv av Överumans Fisk AB så fördubblas produktionsvolymerna och ger just den bärkraftighet i produktionen som krävs för att kunna se på möjligheten att investera i ett slakteri i Sverige i framtiden. Detta innebär att hela värdekedjan kan bli inhemsk. Ifrån avelsfisk och rom till slaktad och paketerad fisk kommer att kunna vara tillgänglig för den svenska marknaden.

Efter at transaktionen er slutförd väntar en del större investeringar i det nyförvärvade bolaget och fullt fokus på en spännande och givande framtid!

Praktisk information

Överumans fisk förväntas drivas i samma regi som innan med samma bolags- och kontaktuppgifter som tidigare. Besök gärna deras hemsida för mer information. www.overumans.se
Vattudalens fisk AB’s huvudkontor är placerat i Strömsund i Jämtlands län. Information om bolaget finner ni på hemsidan eller kontakta oss gärna med frågor.

Vattudalens Fisk AB (org.nr. 556742-7470)Överumans Fisk AB (org.nr. 556527-2927)
Tel.nr. 073-723 91 38 www.overumans.se
E-post: post@vattufisk.se
www.vattufisk.se

Pressmeddelande 2022-02-15

Vattudalens Fisk AB breddar sig i Jämtland och satsar på lokal marknad

Vattudalens Fisk AB förvärvade igår den 14 februari 2022 samtliga aktier i Börtnans Fjällvattenfisk AB. Det innebär att Börtnans Fjällvattenfisk AB nu är ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Vi vill satsa och verka på de lokala mathantverken i Jämtland och hälsar därmed Börtnans Fjällvattenfisk varmt välkomna som en del av koncernen. Vi vill bevara den prisbelönta och traditionella förädlingskonsten av mathantverk i Börtnan, Jämtland. Vi har haft god kontakt och känner bolaget sedan länge och ser en stor potential för en spännande framtid med fortsatt lokala produkter av svensk fisk.

Börtnans Fjällvattenfisk AB är ett familjeföretag som bedrivits småskaligt och lokalt i snart 40 år. Hos dom förädlas svensk fisk enligt gammal tradition med modern teknik. Fisken har vunnit flertalet medaljer i SM i mathantverk och finns hos återförsäljare runt om i länet om inte minst i deras egen gårdsbutik i Börtnan.

Vid frågor kontakta:
Vattudalens Fisk AB
Tel.nr. 073-723 91 38
E-post: post@vattufisk.se
Börtnans: Hemsida

Pressmeddelande 2022-02-11

SVENSK FISK I 15 ÅR TILL!

Vi har glädjande nyheter! Vattudalens Fisk AB har fått tillstånd att fortsätta föda upp fisk i Ströms Vattudal. Tillståndet innebär 15 år till av svensk fisk och arbete för de 20-talet lokalanställda vid bolagets verksamhet.

Vi är glada att kunna hålla i gång det goda samarbetet med lokala entreprenörer och leverantörer. Vi ser även fram emot att fortsätta utveckla branschen inom hållbarhet samt miljö och framför allt att bidra till ett starkare matland – Sverige.

Vid frågor kontakta:
Vattudalens Fisk AB
Tel.nr. 073-723 91 38
E-post: post@vattufisk.se