Press

Pressmeddelande 2022-09-05

Vattudalens Fisk AB fortsätter förstärka den svenska självförsörjningen

Vattudalens Fisk AB har ingått avtal den 3:e september om förvärv av samtliga aktier i Överumans Fisk AB från Saaremere Kala AS. Transaktionen är planerad att slutföras i slutet av september och är beroende av att vissa villkor uppfylls. Detta innebär att efter slutförandet av transaktionen kommer Överumans Fisk AB att vara ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Om Överumans Fisk

Överumans fisk AB grundades 1995 och är idag ett av de större bolagen i Sverige som ägnar sig åt att föda upp och slakta svensk regnbåge. Verksamheten producerar även rom för konsumtion.

Deras vision är att ligga i framkant och ha ett så väl utvecklat miljöarbete som möjligt. Bolaget lägger också en stor vikt på att deras varor ska vara miljövänliga och närproducerade. Överumans fisk består av fem anläggningar där två är landbaserade och tre sjöbaserade samt ett slakteri där samtliga är belägna i Västerbottens län.

”Efter förvärvet är det Sveriges största fiskodlingsföretag med höga synergier i både yngelproduktion och fodertillverkning. Koncernens ägare besitter stor kompetens om fiskodlingsutrustning, Överumans fisk har en lång erfarenhet och kompetens av utveckling av foder och reducerad miljöpåverkan medan Vattudalens Fisk driver utvecklingen av tekniska lösningar för att minimera utsläpp av näringsämnen. Kombinerar vi båda bolagens kompetenser kan vi skapa den miljövänligaste fiskodlingen i Sverige. Förvärvet kommer även leda till en snabbare utveckling för Överumans Fisk gällande konstruktion samt ny tillväxt och detta kommer att leda till nya arbetstillfällen i Storuman.”
Margus Rebane VD, Överumans Fisk AB

Vattudalens Fisk

Vi gläder oss stort att tillsammans med Överumans Fisk AB kunna fortsätta föda upp svensk fisk samt att bidra till att landets självförsörjningsgrad ökar. Även att vara en del av bevarandet av livet i glesbygden och bidraga till att fler arbetstillfällen skapas samt stannar där ligger oss varmt om hjärtat.

”75% av all fisk som konsumeras i Sverige är importerad, vi får nu en bärkraftig produktion av svensk fisk för den svenska marknaden. Vi är stolta över att få vara del av det – vi är stolta odlare!”
Iivari Valli VD, Vattudalens Fisk AB

Genom ett förvärv av Överumans Fisk AB så fördubblas produktionsvolymerna och ger just den bärkraftighet i produktionen som krävs för att kunna se på möjligheten att investera i ett slakteri i Sverige i framtiden. Detta innebär att hela värdekedjan kan bli inhemsk. Ifrån avelsfisk och rom till slaktad och paketerad fisk kommer att kunna vara tillgänglig för den svenska marknaden.

Efter at transaktionen er slutförd väntar en del större investeringar i det nyförvärvade bolaget och fullt fokus på en spännande och givande framtid!

Praktisk information

Överumans fisk förväntas drivas i samma regi som innan med samma bolags- och kontaktuppgifter som tidigare. Besök gärna deras hemsida för mer information. www.overumans.se
Vattudalens fisk AB’s huvudkontor är placerat i Strömsund i Jämtlands län. Information om bolaget finner ni på hemsidan eller kontakta oss gärna med frågor.

Vattudalens Fisk AB (org.nr. 556742-7470)Överumans Fisk AB (org.nr. 556527-2927)
Tel.nr. 073-723 91 38 www.overumans.se
E-post: post@vattufisk.se
www.vattufisk.se

Pressmeddelande 2022-02-15

Vattudalens Fisk AB breddar sig i Jämtland och satsar på lokal marknad

Vattudalens Fisk AB förvärvade igår den 14 februari 2022 samtliga aktier i Börtnans Fjällvattenfisk AB. Det innebär att Börtnans Fjällvattenfisk AB nu är ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Vi vill satsa och verka på de lokala mathantverken i Jämtland och hälsar därmed Börtnans Fjällvattenfisk varmt välkomna som en del av koncernen. Vi vill bevara den prisbelönta och traditionella förädlingskonsten av mathantverk i Börtnan, Jämtland. Vi har haft god kontakt och känner bolaget sedan länge och ser en stor potential för en spännande framtid med fortsatt lokala produkter av svensk fisk.

Börtnans Fjällvattenfisk AB är ett familjeföretag som bedrivits småskaligt och lokalt i snart 40 år. Hos dom förädlas svensk fisk enligt gammal tradition med modern teknik. Fisken har vunnit flertalet medaljer i SM i mathantverk och finns hos återförsäljare runt om i länet om inte minst i deras egen gårdsbutik i Börtnan.

Vid frågor kontakta:
Vattudalens Fisk AB
Tel.nr. 073-723 91 38
E-post: post@vattufisk.se
Börtnans: Hemsida

Pressmeddelande 2022-02-11

SVENSK FISK I 15 ÅR TILL!

Vi har glädjande nyheter! Vattudalens Fisk AB har fått tillstånd att fortsätta föda upp fisk i Ströms Vattudal. Tillståndet innebär 15 år till av svensk fisk och arbete för de 20-talet lokalanställda vid bolagets verksamhet.

Vi är glada att kunna hålla i gång det goda samarbetet med lokala entreprenörer och leverantörer. Vi ser även fram emot att fortsätta utveckla branschen inom hållbarhet samt miljö och framför allt att bidra till ett starkare matland – Sverige.

Vid frågor kontakta:
Vattudalens Fisk AB
Tel.nr. 073-723 91 38
E-post: post@vattufisk.se