Välkommen till Vattudalens Fisk

I över 10 år har vi bedrivit uppfödning av ädelfiskarna – regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och röding (Salvelinus alpinus) i det rena och kalla vattnet i Jämtland.

Vattudalens Fisk

I över 10 år har vi bedrivit uppfödning av ädelfiskarna – regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och röding (Salvelinus alpinus) i det rena och kalla vattnet i Jämtland. Parallellt med uppfödningen genomför vi samtidigt nära samarbeten med bland annat svensk forskning och branschutvecklingen. För att se vad som är på gång just nu eller lära mera kolla gärna under fliken – Aktuellt.

Verksamheten har anställda med flera års erfarenheter av djuruppfödning och kompetenser via utbildning inom branschen. Verksamhetens lokaliteter är belägna i kraftverksmagasin vilket innebär att sjön är kraftigt modifierad i sitt vattenflöde och extremt näringsfattig vilket påverkar klassificeringar av sjön och det vilda livet vattnet.

Fisken

Fisken kommer till oss som så kallad sättfisk och väger då mellan 20–200 gram. Den sätts ut i vad som kallas ”öppna kassar” vilket innebär att de simmar fritt direkt i sjöns vatten men med nät som begränsar området. Det är till största del regnbåge som föds upp hos oss. Regnbågen kopplas oftast felaktigt ihop med laxen men skildes från deras gemensamma förfader för 26–30 miljoner år sedan och är faktiskt närmre besläktad med rödingen.

Regnbågen stannar i 2–3 säsonger vilket kan liknas med 2–3 år innan den nått sin vikt på 2,5-3kg. Detta innebär att fisken får genomgå de naturliga miljövariatiorna med årstiderna som betyder bland annat isläggning och vårflod. Rödingen föds upp i något mindre skala och är också en mindre fisk till storleken, den kommer som sättfisk och stannar även den under 1–2 år hos oss innan den har nått en vikt på ca 1 – 1,5 kg.

Fiskarna utfodras med foder som är utvecklat efter deras specifika art och ålder för att imitera deras näringsprofiler ute i det vilda. Det är just det högkvalitativa fodret och det kalla vattnet som tillåter fixarna att tillväxa långsamt och ger köttet sin goda smak och kvalitet.

Miljö

När vi talar om klimat och miljö är det ofta i sammanband med hur stor klimatpåverkan vår mat på bordet har. Fisk är den råvara som har bland det lägsta avtrycket på miljön när det kommer till animaliskt protein, både gällande koldioxidutsläppen och vattenanvändning. Vattudalens Fisk är en väldigt energisnål verksamhet med tanke på den huvudsakliga sysselsättningen – mata fisk. Det avtrycket som uppfödning av fisk lämnar är i form av växtnäring till vattnet.

Växtnäring i näringsfattiga vatten har vistats gynna det vilda livet men är givetvis begränsat och kontrollerat hos oss. Vi begränsas via foderinnehåll, fodermängder och fiskmängder. Det kontrollerar vi genom foderanalyser, beräkningssystem och sist men inte minst flertalet vattenkemiska och biologiska provtagningar.